Filling Pieces

Textielrecycling / Hergebruik

Samen met Second Life Textile verzamelen we gebruikte kleding of textiel van medewerkers in onze Flagship Store. Dit verzamelde textiel wordt gebruikt voor recyclingdoeleinden en hergebruik, door ze een tweede leven te geven of bijvoorbeeld schoonmaaklappen, als vulling voor matrassen of als garen waaruit nieuwe kleding wordt gemaakt. Daarom hebben we een textielcontainer aan de achterkant van onze winkel, waar onze klanten, medewerkers en bezoekers hun gebruikte textiel en kleding kunnen deponeren. Als professionals in textielinzameling weet Second Life Textile alles van dit deel van de kringloop. Dag in dag uit verzamelen ze kleding met hun textielcontainers, die door hun gecertificeerde partners worden gesorteerd op bruikbaarheid, kwaliteit, type en materiaal.

Stichting UPV Textiel (een Nederlandse stichting) maakt afspraken met gemeenten, verzamelaars, sorteermachines, recyclingwinkels, recyclers en bedrijven die nieuwe initiatieven ontwikkelen voor de inzameling en verwerking van textiel. Als lid zorgen we ervoor om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen om het percentage afval voor hergebruik en recycling te verhogen. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) houdt producenten en importeurs, zoals Filling Pieces, verantwoordelijk voor de hele levenscyclus van een product, inclusief de afvalfase. Hiermee wil de overheid bedrijven aanmoedigen om een toenemend percentage afval voor hergebruik en recycling te verzamelen en beschikbaar te stellen als nieuwe grondstof. Andere sectoren zoals autobanden, auto's, matrassen, verpakkingen en elektrische apparaten werken ook met EPR. Vergelijkbare EPR-regelgeving is al van kracht in andere EU-landen en EPR-wetgeving wordt vanaf 2025 verplicht in de EU.

Het EPR voor Textielbesluit is een wettelijke verplichting en trad op 1 juli 2023 in werking. Met het besluit worden producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk voor de afvalfase van producten die ze op de Nederlandse markt brengen.

Het EPR voor Textielbesluit maakt producenten en importeurs individueel verantwoordelijk voor:
• Organisatie van een passend gescheiden inzamelsysteem en financiering ervan.
• De verplichting om recycling en hergebruik van ingezameld textiel te waarborgen.

De Nederlandse overheid heeft doelen gesteld; tegen 2025 moet 50% van de op de Nederlandse markt gebrachte producten worden gerecycled/hergebruikt, met een geleidelijke toename tot 75% in 2030. Momenteel wordt ongeveer 35% hergebruikt en gerecycled.

Filling Pieces

Materialen

onze katoen is 100% GOTS (Global Organic Textile Standard) gecertificeerd biologisch katoen. Een textielproduct met het label 'biologisch' moet minimaal 95% gecertificeerde biologische vezels bevatten. Biologische vezels zijn natuurlijke vezels die worden geteeld zonder het gebruik van synthetische pesticiden (zoals insecticiden), of herbiciden en GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) volgens de principes van de biologische landbouw. Biologische landbouw is een productieproces dat de gezondheid van ecosystemen, bodems en mensen in stand houdt. Het legt eisen op aan fabrieken met betrekking tot het gebruik van schadelijke chemicaliën en het verbruik van water en energie. Het omvat ook criteria voor arbeidsomstandigheden in de productie die zijn gebaseerd op standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie, zoals het recht op vrijheid van vakverenigingen, eerlijke lonen, arbeidstijden en het recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De naleving van de GOTS-eisen wordt gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde organisaties.

Alle stappen in de verwerking, productie en handel van biologische textielproducten vallen onder GOTS. Alles moet voldoen aan strikte ecologische en sociale criteria om het GOTS-label te mogen dragen. Op deze manier maakt GOTS een einde aan greenwashing.

Een paar verschillen tussen biologisch katoen en regulier katoen:
• Regulier katoen komt van genetisch gemodificeerde zaden, waar synthetische pesticiden (zoals insecticiden) of herbiciden en GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) en andere schadelijke chemicaliën nodig zijn. Voor biologisch katoen worden natuurlijke zaden gebruikt, en er worden geen pesticiden of andere schadelijke chemicaliën gebruikt.
• Regulier katoen vervuilt de bodem, de lucht die we inademen en het water dat we drinken, en schaadt de flora en fauna. Dit kan leiden tot lokale dorpsbewoners en boeren die uit vervuild lokaal water drinken en onvermijdelijk deze chemicaliën consumeren.
• De productie van regulier katoen geeft ook enorme hoeveelheden broeikasgassen vrij, wat een echte bedreiging vormt voor onze planeet. Omdat biologisch katoen wordt geteeld zonder schadelijke chemicaliën, blijft de bodem, lucht en water vrij van vervuiling. Het produceert ook ongeveer 46% minder CO2-uitstoot dan regulier katoen.
• Biologisch katoen wordt geteeld op biologische boerderijen. Deze boerderijen gebruiken natuurlijke methoden om katoen te verbouwen, zoals compost, in plaats van op fossiele brandstof gebaseerde meststoffen.
• Bij het vergelijken van regulier katoen en biologisch katoen wat betreft waterverbruik, gebruikt biologisch katoen 91% minder water dan regulier katoen. Omdat biologisch katoen afkomstig is van een biologische boerderij, gedraagt de gebruikte bodem zich als een spons, waardoor water wordt opgenomen tijdens overstromingen en water wordt bespaard.

The Leather Working Group (LWG)
Deze certificering zorgt ervoor dat leerverwerkers zich houden aan strenge milieuprotocollen. Hieronder vallen bijvoorbeeld verantwoord watergebruik, verminderd energieverbruik en adequaat afvalbeheer. The Leather Working Group (LWG) is een internationale non-profitorganisatie die protocollen ontwikkelt en onderhoudt die de naleving van milieunormen en de prestatiecapaciteiten van leerverwerkers beoordelen. Het bevordert ook passende milieupraktijken binnen de lederindustrie. De groep biedt het LWG Environmental Audit Protocol aan als middel om de milieuprestaties en gerelateerde zakelijke praktijken van leerverwerkers te beoordelen en te beoordelen. Leerproductiefaciliteiten krijgen dan een beoordeling van 0 tot 100, als volgt:
1. Goud: De fabrikant is gecontroleerd en heeft ten minste de minimumscore (85) behaald voor een Gouden medailleclassificatie - de hoogste LWG-beoordeling.
2. Zilver: De fabrikant is gecontroleerd en heeft ten minste de minimumscore (75) behaald voor een Zilveren medailleclassificatie.
3. Brons: De fabrikant is gecontroleerd en heeft ten minste de minimumscore (65) behaald voor een Bronzen medailleclassificatie.
4. Gecontroleerd: De fabrikant is gecontroleerd maar heeft niet de vereiste minimumscore behaald voor een medailleclassificatie.

Biobased hernieuwbare materialen
Onze lederfabriek is 's werelds eerste looierij die de USDA Certified Biobased Product-certificering heeft ontvangen. Dit label verzekert dat het product een door het USDA-geverifieerd percentage aan hernieuwbare biologische ingrediënten bevat, afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals planten, dieren, zeedieren of bosproducten. Biobased producten bieden een alternatief voor conventionele op aardolie gebaseerde producten, wat kan leiden tot veiligere en gezondere werkomgevingen. Omdat biobased producten worden verkregen uit hernieuwbare grondstoffen zoals planten, kunnen ze helpen CO2 te verminderen en andere voordelen bieden, zoals lagere toxiciteit. Het bevordert het gebruik van hernieuwbare landbouw- en hernieuwbare hulpbronnen en draagt bij aan het verminderen van nadelige milieueffecten en gezondheidsimpact. Biobased producten verplaatsen bijvoorbeeld elk jaar ongeveer 300 miljoen gallons aardolie in de VS, wat overeenkomt met het van de weg halen van 200.000 auto's.

Der Blaue Engel-certificering
Producten met het Blauwe Engel-keurmerk beschermen het milieu en de gezondheid van mensen beter, met concrete voordelen zoals:
• beperkt waterverbruik in het productieproces; • ruwe huiden en vachten moeten op een duurzame manier worden verkregen;
• verstandig gebruik van hulpbronnen tijdens gebruik of verwijdering;
• het ontbreken van schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu als gevolg van hun lage emissiegehalte; en
• recyclebaarheid.


Oeko-Tex
Dit label certificeert dat elk onderdeel van het product, van de stof tot de draad en accessoires, grondig is getest op een lijst van maximaal 350 giftige chemicaliën. Sinds 1992 is STANDARD 100 by OEKO-TEX® het meest bekende en wereldwijd vertrouwde label voor textielveiligheid.

Onze schoenonderdelen:

Schoenenvoering:
95% van de voering van onze schoenen is Oeko-Tex gecertificeerd en PETA Approved Vegan friendly. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Approved betekent dat een product heeft voldaan aan bepaalde normen die zijn gesteld door PETA, wat zorgt voor een diervriendelijk product zonder dierlijke materialen. Door te kiezen voor door PETA goedgekeurde producten, maak je een bewuste keuze om merken te ondersteunen die dierenwelzijn prioriteren.

Veters en Nylon Trekbanden:
Al onze veters en nylon trekbanden zijn Oeko-Tex gecertificeerd.

Zolen:
90% van onze schoenzolen komt van leveranciers die ISO 14001 en 9100 goedgekeurd zijn.

ISO 14001 is een internationaal overeengekomen norm voor milieubeheer. Het helpt organisaties hun milieuprestaties te verbeteren door efficiënter gebruik van hulpbronnen en vermindering van afval. Een milieubeheersysteem helpt organisaties om hun milieuproblemen op een "holistische" manier te identificeren, beheren, monitoren en controleren. Het vereist dat een organisatie alle milieukwesties overweegt die relevant zijn voor haar activiteiten, zoals luchtverontreiniging, water- en rioleringsproblemen, afvalbeheer, bodemverontreiniging, klimaatverandering en aanpassing, en het gebruik van hulpbronnen en efficiëntie. Net als alle ISO-managementsysteemnormen omvat ISO 14001 de noodzaak van continue verbetering van de systemen en aanpak van een organisatie ten aanzien van milieukwesties.

ISO 9001 is een internationaal overeengekomen norm voor kwaliteitsmanagement. Het helpt organisaties van alle soorten en sectoren hun prestaties te verbeteren, aan de verwachtingen van klanten te voldoen en hun toewijding aan kwaliteit te tonen. De eisen ervan definiëren hoe een organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) moet opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren. Het implementeren van ISO 9001 betekent dat de organisatie effectieve processen en getraind personeel heeft ingezet om foutloze producten of diensten te leveren.

Filling Pieces

Ons Team / Sociale Impact

We hebben als bedrijf en team bewust besloten om minder te reizen. Indien nodig kiezen we voor milieuvriendelijke transportalternatieven, zoals bijvoorbeeld de trein. Ons beleid is dat alle geboekte vluchten indien mogelijk klimaatneutraal moeten zijn. Dit betekent dat we bij het boeken van een vlucht een extra vergoeding betalen die wordt gedoneerd aan een koolstofcompensatieregeling om de CO2-uitstoot van de vlucht te compenseren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het hart van Amsterdam en is daarom goed bereikbaar. Daarom komen onze medewerkers voornamelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk. Voor boodschappen hebben we ook een elektrische bedrijfsfiets beschikbaar.

We moedigen onze medewerkers aan om deels vanuit huis te werken om onnodig reizen naar ons hoofdkantoor te vermijden. Om ons hybride werkbeleid te ondersteunen, zijn we verhuisd naar een moderne en efficiënte kantoorruimte. Op ons hoofdkantoor gebruiken we groene energie. In 2022 werd onze energieleverancier energie opgewekt door middel van windturbines (95,8%), waterkrachtcentrales (4,1%) en zonne-energie (0,1%). Onze energieleverancier legt groene energie als volgt uit: Het Nederlandse elektriciteitsnet bevat een mix van groene en grijze energie. Groene energie komt uit natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. Grijze energie komt vaak uit kolengestookte (fossiele) elektriciteitscentrales. Natuurlijk krijg je geen ander vermogen uit je stopcontact als je kiest voor groene energie in plaats van grijze energie. Maar op deze manier draag je bij aan de productie van energie uit natuurlijke bronnen. Hoe meer mensen 100% groene energie vragen, hoe minder kolengestookte energie nodig is. Stel je het elektriciteitsnet voor als een groot zwembad vol groene en grijze energie. Uit dat ene zwembad tappen we allemaal onze energie. Dus hoe meer groene energie in het zwembad terechtkomt, hoe minder grijze energie er nodig is om het zwembad te vullen.

Bij Filling Pieces hebben we onze eigen Cultuurclub opgericht, een club die een bedrijfscultuurprogramma creëert dat onze 5 bedrijfswaarden activeert. Deze 5 waarden lopen door al onze activiteiten en dienen als leidraad. In de geest van "practice what you preach" willen we via verschillende workshops of sprekers die we uitnodigen op ons hoofdkantoor ons team bewuster en toegewijder maken.

Onze volgende 5 bedrijfswaarden zijn:
• Verenigd door Diversiteit We geloven dat onze verschillen ons verenigen.
• Gedreven door Cultuur We begrijpen dat cultuur wordt gecreëerd door mensen, voor mensen.
• Onafhankelijke Creativiteit We erkennen de belangrijke rol die creatieve expressie speelt in het verrijken van ons leven.
• Pragmatische Ambitie We weten dat we als gemeenschap alles kunnen bereiken.
• Transparantie We kennen en waarderen het belang van volledige eerlijkheid.

Filling Pieces

Goede Doel

Producten die niet voldoen aan onze kwaliteitsnormen of producten die illegale kopieën van onze producten zijn en daarom uit de markt worden gehaald, worden doelbewust gebruikt voor liefdadigheidsorganisaties waarmee we samenwerken. In juridische zaken waar bepaalde merken onze producten hebben gekopieerd en daarom moeten stoppen met het verkopen van die producten, vragen we dat het merk de voorraad inbreukmakende producten naar liefdadigheidsorganisaties stuurt waarmee we samenwerken, zoals Elman Peace in Somalië, Klabu en Because We Carry.

Producten die niet voldoen aan onze kwaliteitsnormen worden naar Klabu gestuurd. Klabu is een jonge organisatie gevestigd in Amsterdam, een sociaal bedrijf dat sport gebruikt om grenzen te overschrijden en samenwerkt met vluchtelingen en lokale gemeenschappen om clubhuizen te bouwen die levens veranderen. Ze werken rechtstreeks samen met vluchtelingengemeenschappen over de hele wereld die hun eigen projecten leiden.

Elk jaar op 1 juli vieren we Keti Koti, omdat de oprichter van Filling Pieces van Surinaamse afkomst is. "Keti Koti" betekent "verbroken ketens" in het Sranantongo en herdenkt de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen in 1863. Op deze dag is ons hoofdkantoor dan ook gesloten. Voor deze viering maken we elk jaar limited edition voetbalshirts. De opbrengst van deze shirts gaat rechtstreeks naar een belangrijke Surinaamse liefdadigheidsorganisatie, zoals de Ilonka Elmont Foundation in 2022. Vanaf 2023 hebben we de krachten gebundeld met de getalenteerde gemeenschap van Klabu om een ​​Filling Pieces x KLABU Clubhuis in Suriname te bouwen. Meer informatie vind je hier.

Tot slot zorgt onze Filling Pieces Culture Club ervoor dat er activiteiten worden toegevoegd voor ons team die ten goede komen aan de liefdadigheidsorganisaties waarmee we samenwerken, zoals Klabu of Because We Carry. Zo vragen we ons team bijvoorbeeld om deel te nemen aan bepaalde sociale activiteiten die door de liefdadigheidsorganisaties worden georganiseerd, zoals sportactiviteiten met immigranten en vluchtelingen bij Klabu.

Filling Pieces

683

We hebben een Low Top-lijn gecreëerd die verantwoordelijker wordt geproduceerd. Deze Low Top-lijn heet de "Low Top 683", omdat 6,83 euro de totale extra kosten zijn voor het produceren van een meer verantwoorde schoen. Hier is de uitsplitsing van de extra kosten voor elk onderdeel dat de Low Top 683 een verantwoorde keuze maakt.

Filling Pieces

LCA

We hebben samengewerkt met True Cost Label voor een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA). Gespecialiseerd in de modesector breken ze onze supply chain af op een gedetailleerd niveau. Het product wordt op componentniveau geanalyseerd, waarbij elk kilogram materiaal en elk productieproces dat nodig is om de schoen te maken, wordt vastgelegd, om de volledige milieu- en sociale impact vast te leggen. Van het looien van leer, de synthese van rubber tot het snijden, naaien, persen en vormgeven, en elke stap daartussenin, onze LCA dekt alles af. We maken niet alleen een verantwoordere schoen; we creëren transparantie. De milieu- en sociale impact van de productie van grondstoffen en de fabricage worden berekend, waardoor je het ware verhaal achter je schoeisel krijgt. Ze zorgen er ook voor dat ze de transportroutes traceren, van de grondstoffen tot onze winkel, waarbij de totale kilometers worden onthuld die ons product aflegt. Hieronder zie je het resultaat van de LCA van onze Low Top 683, klik hier voor het volledige rapport:

Filling Pieces